Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Π.Δ. 116/2006 - Τροποποίηση Π.Δ. 50/2001 'Καθορισμός των Προσόντων Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα'
 ΠΔ 116_2006.PDF   258.46 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών