Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσωπικό
Εγκύκλιος για ετήσια απογραφή (31/12/2010) και Δ τρίμηνο 2010
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2010.DOC  60.50 Kb
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης)
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011_SIGNED.PDF  146.54 Kb
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΩΝ
 ΑΠΟΓΡΑΦΉ_ΦΟΡΈΑ.XLS  24.50 Kb
Ετήσια Απογραφή
Θέματα Συνθηκών Εργασίας
Θέματα Προσλήψεων
Ειδικές Ρυθμίσεις για ΑμεΑ
Δικαιώματα Δ.Υ
Υποχρεώσεις - Πειθαρχικό Δίκαιο Δ.Υ.
Θέματα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης Δ.Υ.
Υπηρεσιακές Μεταβολές Δ.Υ.
Εκπαίδευση Δ.Υ.
Τρίμηνη Απογραφή
Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 164 ΤΟΥ 2004.DOC  55.50 Kb
Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Υ.Κ.(τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία)
 ΕΓΚΎΚΛΙΟ ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΉΣ ΆΔΕΙΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 50.DOC  42.00 Kb
Σχολιασμός του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το προσωπικό μητρώο των δημοσίων υπαλλήλων
 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ.DOC  54.50 Kb
Πρόσβαση σε Στοιχεία του Προσωπικού Μητρώου Υπαλλήλων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΗΤΡΏΟ_ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ.DOC  36.00 Kb
Θέματα προσωπικού αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.3174/2003, ν.3200/2003 18/02/04
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν3174 Ν3200 2003.DOC  50.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών