Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Μεταφορά προσωπικού των υπό λύση και εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών του δημοσίου τομέα των άρθρων 2 και 5 του ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010)
Εγκύκλιος
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟ ΛΥΣΗ ΑΕ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 5 Ν 3895_2010.DOC  74.50 Kb
Πίνακας κατά νομό και ειδικότητα του προς μεταφορά προσωπικού
 ΑΓΡΟΓΗ_ΙΧΘΥΚΑ_ΔΕΠΟΣ_ΕΔΑ2.XLS  92.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών