Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέματα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Eγκύκλιος "Μετάταξη – μεταφορά προσωπικού βάσει του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/94 σε παραμεθόριες περιοχές"
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΜΕΤΆΤΑΞΗ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΌΡΙΕΣ.DOC   45.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών