Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3717/08
Εγκύκλιος
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ.DOC  63.50 Kb
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.DOC  30.00 Kb
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ.DOC  29.00 Kb
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
 ΑΝΆ ΝΟΜΌ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ.XLS  41.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών