Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΚΕΠ
Διακίνηση αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ
 F8_119_30121 ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑΣ ΜΈΣΩ ΕΛΤΑ.PDF  139.16 Kb
Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αναγνώρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ ως συμβάσεων αορίστου χρόνου
 18356_DOLKEP_F4_165.PDF  176.15 Kb
Εκτέλεση προσωρινών διαταγών των Δικαστηρίων και αποφάσεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων εργαζόμενων στα ΚΕΠ
 18051_ΔΟΛΚΕΠ_Φ4_150_110810.PDF  61.64 Kb
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4-24/4090 24/2/2010 - Εφαρμογή του Ν. 3812/2009
 F4_24_ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3812-2009.DOC  52.50 Kb
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4- 18 / 1969 28/1/2010 - Εφαρμογή του Ν. 3812/2009
 F4_18_1969_28_1_2010_ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Ν 3812_2009.DOC  53.50 Kb
Ειδικά θέματα που αφορούν τα ΚΕΠ
 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΕΠ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 38122009.DOC  58.50 Kb
Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ
Εφαρμογή της Αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες
 F8_8_4979_ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΆΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ.PDF  64.86 Kb
Απασχοληση διορισθέντων υπαλλήλων στα ΚΕΠ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ.PDF  105.75 Kb
Διακίνηση της αλληλογραφίας των ΚΕΠ από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
 Φ8_70_24159_13_9_2007_ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΑΠΌ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΑ.PDF  47.77 Kb
Εφαρμογή ρήτρας αυτοδίκαιης λήξης συμβάσεων.
 F4_289_21116_ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΡΉΤΡΑΣ ΑΥΤΟΔΊΚΑΙΗΣ ΛΉΞΗΣ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ.PDF  102.53 Kb
Διευκρινήσεις για εφαρμογή ρήτρας συμβάσεων.
 F4_204_23751_ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΡΉΤΡΑΣ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ.PDF  104.16 Kb
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ
 F4_243_30_7_2007_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ.PDF  128.22 Kb
Ενημέρωση για διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης εντοπιότητας.
 F15_13_18807_ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΌΤΗΤΑΣ.PDF  54.40 Kb
Ενημέρωση για διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα ΚΕΠ
 F15_14_18816_ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΠΟΛΊΤΗ ΣΤΑ ΚΕΠ.PDF  65.67 Kb
Ενημέρωση πολιτών για ένταξη νέων διαδικασιών στα Κ.Ε.Π.
 F5_XX_1714_ΈΝΤΑΞΗ ΝΈΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΣΤΑ ΚΕΠ.DOC  37.00 Kb
Παράταση ισχύος της «Κάρτας Πολιτισμού»
 F5_27_4551_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.DOC  108.00 Kb
Επιχορήγηση φορέων για την προμήθεια και εγκατάσταση μέσων Ενεργητικής Προστασίας
 F5_09_1647_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΕΛΓΑ.DOC  72.50 Kb
Δελτία Θεάματος
 F5_03_28891.DOC  43.50 Kb
F4_112_29485_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
 F4_112_29485_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ.PDF  87.88 Kb
F4_86_5268_Τοποθετήσεις μονίμων ΚΕΠ
 F4_86_5268_ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΜΟΝΊΜΩΝ ΚΕΠ.PDF  130.95 Kb
Εγκύκλιος για λειτουργικά ζητήματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΕΠ.DOC  65.50 Kb
Αποστολή φακέλου / αίτησης πολίτη, με fax, στην αρμόδια υπηρεσία.
 F5_XX_2143_ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΑΊΤΗΣΗΣ ΠΟΛΊΤΗ ΜΕ ΦΑΞ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ.PDF  66.99 Kb
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
 F6_02_29477_ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ.PDF  49.06 Kb
EΓΚΥΚΛΙΟΣ TAXISNET
 F5_25_28432 EΓΚΥΚΛΙΟΣ TAXISNET.PDF  129.93 Kb
Λειτουργικά προβλήματα ΚΕΠ
 F5_23_27463_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΕΠ.PDF  55.74 Kb
Δυσλειτουργία e-kep
 F5_21_26753_ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ E-KEP.PDF  60.93 Kb
Εγκύκλιος 3491
 F5_17_24837_ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ 3491.PDF  54.37 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών