Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Εγκύκλιος για άδειες υπαλλήλων με βάση το νέο Υπαλληλικό Κώδικα
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ.DOC   108.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών